Continue reading International CSE, GR

International CSE, GR

Η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών είναι μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί μια συντονισμένη παγκόσμια ανταπόκριση. Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να είναι θύματα τέτοιων εγκλημάτων. (Ηνωμένα Έθνη, 2022) Η παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια συνεχιζόμενη και εξελισσόμενη κρίση σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών…

Read more International CSE, GR
Continue reading International CSE, PL

International CSE, PL

“Wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia i przemoc są globalnym zagrożeniem, które wymaga zgodnej globalnej reakcji. Miliony dzieci na całym świecie nadal są ofiarami takich przestępstw.” (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2022) Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) to trwający i rozwijający się kryzys w skali międzynarodowej. Zgodnie z UNCRC każde dziecko ma prawo nie doświadczać wykorzystywania seksualnego ani niegodziwego traktowania.…

Read more International CSE, PL
Continue reading International CSE, TR

International CSE, TR

Çocuklara karşı uygulanan cinsel istismar, sömürü ve şiddet, toplu müdahale gerektiren küresel bir acil durumdur. Dünya çapında milyonlarca çocuk bu tür suçların kurbanı olmaya devam etmektedir. (Birleşmiş Milletler, 2022) Çocuk cinsel istismarı (CSE), uluslararası düzeyde devam eden ve büyümekte olan bir sorundur. Çocukların cinsel sömürü veya istismara maruz bırakılmamaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC)…

Read more International CSE, TR
Continue reading International CSE, FR

International CSE, FR

“L’exploitation, les abus et la violence sexuels à l’égard des enfants constituent une urgence mondiale, qui nécessite une réponse mondiale concertée. Des millions d’enfants dans le monde continuent d’être victimes de ces crimes.” (Nations Unies, 2022) L’exploitation sexuelle des enfants (CSE) est une réalité permanente et en constante évolution au niveau international. Selon la Convention…

Read more International CSE, FR
Continue reading International CSE, UK

International CSE, UK

“Child sexual exploitation, abuse and violence is a global emergency, which requires a concerted global response. Millions of children worldwide continue to be the victims of such crimes.” (United Nations, 2022)  Child sexual exploitation (CSE) is an ongoing and evolving crisis internationally. Under the UNCRC, every child has the right to not experience sexual exploitation…

Read more International CSE, UK
Continue reading Child Abuse Prevention Training

Child Abuse Prevention Training

The Protect Project ‘Child Abuse Prevention’ training will be hosted by Beşziktaş Municipality in partnership with Goldsmiths University of London from March 28 to April 1, 2022.   “Protect” is a “KA2 YOUTH Strategic Partnership” project that aims to develop innovative educational tools that Youth Workers and young people can use to protect themselves from,…

Read more Child Abuse Prevention Training
Continue reading Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce

Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce

Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe jest obecnie mocno nagłaśniany, słusznie też budzi społeczny sprzeciw, oraz potrzebę ochrony małoletnich. Czyny pedofilskie są jak kamień wrzucony w wodę, a kręgi konsekwencji rozchodzą się szeroko na wiele obszarów (osobisty, społeczny, psychologiczny, terapeutyczny i prawny). Krzywda wykorzystania seksualnego dzieci ma szerokie tło społeczne, rodzinne, rozwojowe, kulturowe…

Read more Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce
Continue reading PROTECT – France

PROTECT – France

En France, la protection des enfants comprend des actions de prévention, l’organisation de repérage et de traitement de situation, ainsi que des décisions administratives et judiciaires. Les décisions sont prises par le conseil départemental ou le juge des enfants. Les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), les services associatifs habilités et les tiers bénévoles…

Read more PROTECT – France
Continue reading Child Sexual Exploitation in Poland

Child Sexual Exploitation in Poland

The sexual abuse of children and adolescents by adults is nowadays highly publicised and rightly arouses social opposition, as well as the need to protect minors. Paedophilic acts are like a stone thrown into the water, and the circle of consequences spreads widely in many areas (personal, social, psychological, therapeutic and legal). The harm of…

Read more Child Sexual Exploitation in Poland
Continue reading Students Reflect on our First Training Event!

Students Reflect on our First Training Event!

Lucy Gray and Ricky Hyde (students on the BA Applied Social Science, Community Development and Youth Work at Goldsmiths University in London) reflect on their experience of attending our first training event for youth workers. The event was facilitated by our Cypriot and Polish partners and focused on child sexual exploitation and the related and…

Read more Students Reflect on our First Training Event!