Continue reading International CSE, GR

International CSE, GR

Η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών είναι μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί μια συντονισμένη παγκόσμια ανταπόκριση. Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να είναι θύματα τέτοιων εγκλημάτων. (Ηνωμένα Έθνη, 2022) Η παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια συνεχιζόμενη και εξελισσόμενη κρίση σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών…

Read more International CSE, GR
Continue reading International CSE, PL

International CSE, PL

“Wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia i przemoc są globalnym zagrożeniem, które wymaga zgodnej globalnej reakcji. Miliony dzieci na całym świecie nadal są ofiarami takich przestępstw.” (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2022) Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) to trwający i rozwijający się kryzys w skali międzynarodowej. Zgodnie z UNCRC każde dziecko ma prawo nie doświadczać wykorzystywania seksualnego ani niegodziwego traktowania.…

Read more International CSE, PL
Continue reading International CSE, TR

International CSE, TR

Çocuklara karşı uygulanan cinsel istismar, sömürü ve şiddet, toplu müdahale gerektiren küresel bir acil durumdur. Dünya çapında milyonlarca çocuk bu tür suçların kurbanı olmaya devam etmektedir. (Birleşmiş Milletler, 2022) Çocuk cinsel istismarı (CSE), uluslararası düzeyde devam eden ve büyümekte olan bir sorundur. Çocukların cinsel sömürü veya istismara maruz bırakılmamaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC)…

Read more International CSE, TR
Continue reading International CSE, FR

International CSE, FR

“L’exploitation, les abus et la violence sexuels à l’égard des enfants constituent une urgence mondiale, qui nécessite une réponse mondiale concertée. Des millions d’enfants dans le monde continuent d’être victimes de ces crimes.” (Nations Unies, 2022) L’exploitation sexuelle des enfants (CSE) est une réalité permanente et en constante évolution au niveau international. Selon la Convention…

Read more International CSE, FR
Continue reading International CSE, UK

International CSE, UK

“Child sexual exploitation, abuse and violence is a global emergency, which requires a concerted global response. Millions of children worldwide continue to be the victims of such crimes.” (United Nations, 2022)  Child sexual exploitation (CSE) is an ongoing and evolving crisis internationally. Under the UNCRC, every child has the right to not experience sexual exploitation…

Read more International CSE, UK