Posted on

International CSE, TR

picture of aged map with worn corners

Çocuklara karşı uygulanan cinsel istismar, sömürü ve şiddet, toplu müdahale gerektiren küresel bir acil durumdur. Dünya çapında milyonlarca çocuk bu tür suçların kurbanı olmaya devam etmektedir. (Birleşmiş Milletler, 2022)

Çocuk cinsel istismarı (CSE), uluslararası düzeyde devam eden ve büyümekte olan bir sorundur. Çocukların cinsel sömürü veya istismara maruz bırakılmamaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC) tarafından bir hak olarak kabul edilmiştir. Kendini çocuk cinsel istismarı (CSE)’nı sona erdirmeye adamış uluslararası kuruluşlar, her iki suça da meydana geldiği anda müdahale etmeye ve tamamen önlemek için önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Avrupa çapında, gençleri çocuk cinsel istismarı (CSE)’dan korumak için çeşitli yollar geliştirme bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Europol, özellikle çevrimiçi olmak üzere teknoloji geliştikçe CSE’nin de ilerlediğini tespit etmektedir. CSE oranları, ekonomik krizler, gıda kıtlığı, çatışma ve yoksulluk gibi uluslararası ve ulusal acil durumlarda artmaktadır.

Protect Projesi, Avrupa çapında çocuklarla ve gençlerle çalışan gençlik çalışanları ve uygulayıcılarına, çocukların cinsel istismarını tanımak ve tanınması hâlinde nasıl ele alınacağına dair gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlar. Özellikle gençlik çalışanları, çocuk cinsel istismarını saptamak ve bu istismara katkıda bulunan daha geniş risk faktörlerini belirleyip bunlara müdahaleye yönelik gerekli toplum temelli ve bütüncül yaklaşımı benimsemek için iyi bir konumdadır. Protect Projesi, CSE’nin yanı sıra, çocuk koruma, istismar ve sömürüye ilişkin diğer konuyla örtüşen ve kesişen sorunları araştırır.

Projenin ulusötesi yaklaşımı, gençlik çalışanlarının kendi ulusal ve yerel bağlamda çocuk cinsel istismarına karşı yaklaşımlarını destekleyici bir araç geliştirilmesini sağlar. Bu ek olarak, CSE konusunda küresel sorunu ele almak için tutarlı ve toplu bir farkındalık ve eylem sağlamak amacıyla gençlik çalışmaları eğitimindeki uluslararası boşluğu kapatmaya çalışır.

Uluslararası kaynaklara aşağıdaki kuruluşlar aracılığıyla erişilebilir:

United Nations

Interpol

UNICEF

Ecpat

Europol

WeProtect Global Alliance