Yishu Wang

Emai: wangyishu2021@163.com

Instagram: @issuewang1999

Website: yishuwang1999.com • An image of a digital collage.
 • An image of a digital collage.
 • An image of a digital collage.
 • An image of a digital collage.


 • An image of several diary pages.
 • An image of several diary pages.
 • An image of several diary pages.
 • An image of several diary pages.
 • An image of a collage.
 • An image of a collage.


 • An image of a computer on a desk.
 • An image of a pair of gates.
 • An image of a scrap of paper.
 • An image of a magnifying glass.
 • An image of a building.
 • An image of a clay pigeon in a corner.

Link to webgame: yishuwang1999.com/roots2022