Continue reading Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce

Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce

Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe jest obecnie mocno nagłaśniany, słusznie też budzi społeczny sprzeciw, oraz potrzebę ochrony małoletnich. Czyny pedofilskie są jak kamień wrzucony w wodę, a kręgi konsekwencji rozchodzą się szeroko na wiele obszarów (osobisty, społeczny, psychologiczny, terapeutyczny i prawny). Krzywda wykorzystania seksualnego dzieci ma szerokie tło społeczne, rodzinne, rozwojowe, kulturowe…

Read more Wykorzystanie Seksualne Dzieci W Polsce
Continue reading PROTECT – France

PROTECT – France

En France, la protection des enfants comprend des actions de prévention, l’organisation de repérage et de traitement de situation, ainsi que des décisions administratives et judiciaires. Les décisions sont prises par le conseil départemental ou le juge des enfants. Les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), les services associatifs habilités et les tiers bénévoles…

Read more PROTECT – France
Continue reading Child Sexual Exploitation (CSE) – the UK Context

Child Sexual Exploitation (CSE) – the UK Context

In the UK, Child Sexual Exploitation (CSE) is defined by the NSPCC (2021) as a type of sexual abuse, when a child or young person is exploited they’re given things like gifts, drugs, money, status and affection, in exchange for performing sexual activities. The child or young person is often tricked into believing they are…

Read more Child Sexual Exploitation (CSE) – the UK Context
Continue reading Türki̇ye’de çocuk ci̇nsel İsti̇smari

Türki̇ye’de çocuk ci̇nsel İsti̇smari

Cinsel istismar, çocuğun bir erişkinin cinsel gereksinimlerinin/isteklerinin karşılanması için cinsel nesne olarak kullanımı ya da buna göz yumulması biçiminde açıklanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) imzalayalı 31 yıl, meclisten geçmesinin üzerinden 26 yıl geçmesine karşın hâlen sözleşme prensiplerinin çocukların yaşamında yeterince yer alamadığı görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çocuk mağdur sayısı 2014’te 74.064 iken…

Read more Türki̇ye’de çocuk ci̇nsel İsti̇smari
Continue reading Protect Project: Θέματα και στατιστικά στοιχεία για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στην Κύπρο

Protect Project: Θέματα και στατιστικά στοιχεία για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στην Κύπρο

Σύμφωνα με τον νόμο στην Κύπρο, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνεπάγεται σεξουαλικές πράξεις με ένα παιδί που δεν έχει φθάσει τη νόμιμη ηλικία των 18 ετών για αυτές τις πράξεις και όπου χρησιμοποιείται εξαναγκασμός, βία ή απειλές ή ο δράστης έχει μια θέση εμπιστοσύνης ή το παιδί βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Η Εθνική Στρατηγική και…

Read more Protect Project: Θέματα και στατιστικά στοιχεία για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στην Κύπρο